Fundację Sales Group Dzieciom założyliśmy z potrzeby niesienia pomocy osobom potrzebującym. Pierwsze spontaniczne akcje charytatywne zostały zorganizowane z inicjatywy naszych pracowników, którym los dzieci nie jest obojętny. Pod koniec zeszłego roku zorganizowaliśmy pomoc dzieciom z Domu Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego w Częstochowie oraz pomoc choremu pracownikowi firmy.W związku z tym postanowiliśmy rozszerzyć skalę naszej pomocy stąd też powstanie naszej fundacji: „Fundacja Sales Group Dzieciom” Fundatorem Fundacji Sales Group Dzieciom jest Sales Group sp. z o.o.

Naszym celem jest prowadzenie działań na rzecz dobra i pożytku publicznego obejmujących m.in. takie działania jak:
- wspieranie edukacji dzieci,
- świadczenie pomocy dzieciom w leczeniu i rehabilitacji,
- udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- dożywianie dzieci.
Widząc olbrzymie potrzeby chcemy połączyć potrzebujących z tymi, którzy te potrzeby chcą i mogą zaspokoić.

Zespół Fundacji to:

Karolina Troszak – Prezes Zarządu
Piotr Tabor – V-ce Prezes Zarządu

Fundacja Sales Group Dzieciom

KRS 0000420336
Nr rachunku:
Santander Bank Polska S.A.
56 1910 1048 2788 0903 0624 0001