Komu pomogliśmy

Obecnie pomogliśmy poniższym Domom Dziecka. Dzieci otrzymały od nas paczki świąteczne, a Domy Dziecka pomoc finansową.

 

Dom Dziecka w Poznaniu

Dom Dziecka nr 1 w Poznaniu, ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań

www.domdziecka1-poznan.pl

 

Dom Dziecka w Trzemiętowie

Dom Dziecka w Trzemiętowie,

Trzemiętowo 17, 86-014 Sicienko

www.domdziecka.lo.pl

 

Dom Małych Dzieci

Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego w Częstochowie,

ul. Św. Kazimierza 1

42-217 Częstochowa

www.dommalychdzieci.pl

 

Dom Integracyjno Rodzinny w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 69, 80-286 Gdańsk

www.dirgdansk.pl

 

Dom Dziecka nr 4 w Warszawie

02-517 Warszawa Łukowska 25

 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach

ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyce

www.domdziecka.gorzyczki.pl