Wesprzyj Fundację

Wszystkie działania prowadzone przez Fundację mające na celu pomoc osobom potrzebującym możemy realizować dzięki życzliwemu wsparciu wszystkich, którzy chcą się do tej pomocy przyłączyć. Zachęcamy zarówno firmy, jak i osoby prywatne do składania darowizn. Każda kwotę przekazaną na konto Fundacji przekazujemy na działalność statutową Fundacji. Serdecznie zapraszamy Państwa do przyłączenia się do nas w niesieniu innym pomocy!!!

Nasz numer konta:
Deutsche Bank PBC S.A.
56 1910 1048 2788 0903 0624 0001